Szkolenie z modułu Ft-Kadry7

Zamieszczony przez: fortech

Opublikowany w Szkolenia on May 10, 2018

blog_post_13

W dniach 9-13 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie z obsługi modułu kadrowego Ft-Kadry7 , zorganizowane dla pracowników Pionów Kadrowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Celem szkolenia, prócz bieżących tematów związanych z eksploatacją modułu, było min. przedstawienie propozycji wprowadzenia nowych rozwiązań i funkcji usprawniających pracę, omówienie problematyki związanej ze współpracą modułu kadrowego z modułem płacowym Ft-Płace7, modyfikacje w module związane z wprowadzeniem RODO oraz wypracowanie jednolitych procedur postępownia w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych SG.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem szkolenia ze strony Straży Granicznej sprawował mjr SG Marek Drożdż z Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Z ramienia naszej firmy szkolenie prowadzili Pan mgr inż. Igor Bardel i Pani mgr Agnieszka Jurczyk-Socha.

Tagi: